Kurser

  • Kandidatexamen i Fysioterapi vid Göteborgs Universitet HT19.
  • Påbörjad master i idrottsmedicin/idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet.